Oznam GYN – Praktik s.r.o.

Vážení pacienti/klienti,  ambulancia všeobecného lekára (MUDr. Katarína Hartelová), gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (MUDr. Pavol Hartel), vás z dôvodu preventívnych opatrení žiada, aby ste dodržiavali nasledovné:

– používajte DEZINFEKCIU NA RUKY dostupnú pri vstupe

– vstup a pobyt v ambulancií je možný len s PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI (respirátor)

– dodržiavajte všetky ostatné pokyny personálu alebo pokyny uvedené na ambulancii  

Za pochopenie ďakujeme