Náš tím

Lekári

MUDr. Pavol Hartel

MUDr. Pavol Hartel je skúsený lekár, špecialista v medicínskom odbore Gynekológia a pôrodníctvo s dlhoročnou praxou a s tromi atestáciami v odbore Gynekológia a pôrodníctvo I. a II. a v odbore Ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve, ako aj s významnými licenciami pre špecializovanú diagnostiku v gynekológií z tuzemských a zahraničných kliník. Taktiež je špecialistom v odbore ultrazvuk v gynekológií a pôrodníctve a v operačnej miniinvazívnej gynekologickej chirurgii. Náplňou práce je kompletná medicínska prax v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, kompletná ambulantná neinvazívna diagnostika v odbore gynekológia a pôrodníctvo a kompletná operačná prax v špecializačnom medicínskom odbore v zmluvných nemocniciach. 

MUDr. Roman Fiolka, PhD.

MUDr. Roman Fiolka, PhD. je skúsený lekár, špecialista v medicínskom odbore Gynekológia a pôrodníctvo s niekoľkoročnou praxou a s atestáciou. Po úspešnom ukončení štúdia všeobecného lekárstva na Jeséniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine nastúpil na denné doktorandské štúdium na gynekologicko – pôrodnícku kliniku v Univerzitnej nemocnici v Martine. Počas doktorandského štúdia sa venoval téme Hypermetilácia tumorsupresorových génov pri karcinóme endometria. V Martine pôsobil 11 rokov. Je autorom mnohých úspešných vedeckých článkov. Náplňou práce v našej ambulancii GYN – PRAKTIK je expertná kolposkopia – vyšetrenie krčka maternice a špecializované ultrazvukové vyšetrenia v tehotnosti. Súčasne pracuje na čiastočný úväzok na Gynekologicko – pôrodníckom oddelení v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne, kde sa vo významnej miere venuje pôrodníctvu.

USG prsníkov

MUDr. Radoslav Paďha

Sestry

Mgr. Marcela Paďhová

Bc. Eva Melišíková

Recepcia

Júlia Funtík