Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Koronavírus – krvný rýchlotest na protilátky COVID-19

Na ambulancii všeobecného lekára MUDr. Katarína Hartelová, vykonávame v rámci – potreby diagnostiky – aj antigénové testy na Covid-19 pre svojich pacientov.

Nie sme, ale mobilné odberové miesto-MOM-, ani sme o to nežiadali.

Lekársky rýchlotest na zistenie IgG (dlhodobých) a IgM (akútnych) protilátok proti SARS-CoV-2 ponúka vysokú presnosť. Použitie testov je pohodlné, pretože sa ako vzorka používa kapilárna krv z prsta pacienta. Pacient sa dozvedá výsledok vykonaného testu na počkanie do niekoľkých minút.

Bezprostredne po otestovaní pacient obdrží lekársku správu s výsledkom. V prípade, ak bol vykonaný test pozitívny, pacient spolu s lekárskou správou obdrží aj výmenný lístok a doporučenie na vyšetrenie prítomnosti vírusu PCR metódou. PCR testy vykonávajú špecializované odberné centrá pri laboratóriach a nemocniciach výterom z hrdla a z nosa. V prípade pozitívneho rýchlotestu pacient neuhrádza cenu PCR testu na odbernom mieste.

Vďaka otestovaniu môžete spoľahlivo zistiť, či sa už Vaše telo s týmto vírusom stretlo.

Rýchlotest nie je hradený zdravotnou poisťovňou.

Bližšie informácie Vám poskytne personál ambulancie.

Ordinujeme

Pondelok, streda, štvrtok, piatok v Bytči

Adresa: 014 01 Bytča, Hviezdoslavova 300
Tel.č.: 041/5572128, 0905 913 997
E-mail: ambulancia@gynpraktik.sk

UtorokŽiline

Adresa: 010 01 Žilina, ul. Bajzova 8401/48A
Tel.č.: 041/ 5007800, 0915 871 103
E-mail: recepcia@gynpraktik.sk

Aktuálne informácie

Vážení pacienti/klienti,  ambulancia všeobecného lekára (MUDr. Katarína Hartelová), vás z dôvodu preventívnych opatrení žiada, aby ste dodržiavali nasledovné:

– používajte DEZINFEKCIU NA RUKY dostupnú pri vstupe

– vstup a pobyt v ambulancií je možný len s PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI (respirátor)

– dodržiavajte všetky ostatné pokyny personálu alebo pokyny uvedené na ambulancii  

Akútne stavy a ťažkostí na ambulancii v Bytči u MUDr. Hartelovej medzi 8,00 – 9,00 hod. Ostatné kontroly, prehliadky a pod. poprosíme objednávať.  

Na ambulancii všeobecného lekára MUDr. Katarína Hartelová, vykonávame v rámci – potreby diagnostiky – aj antigénové testy na Covid-19 pre svojich pacientov.

Nie sme, ale mobilné odberové miesto-MOM-, ani sme o to nežiadali.

Viac info priamo na ambulancii MUDr. Hartelovej.