O nás

Personál

Lekár ambulancie:  MUDr.Katarína Hartelová

Sestra: Andrea Randíková

V našej ambulancii:

 • poskytujeme komplexný prístup pri hodnotení zdravotného stavu a riešení zdravotných
  ťažkostí našich pacientov
 • preferujeme prevenciu, lebo je „základným kameňom“ úspechu pri predchádzaní vážnych
  zdravotných stavov
 • kvalitné prístrojové vybavenie, ako napr. EKG, CRP test hodnotenia zápalovej – bakteriálnej
  aktivity v tele pacienta a špeciálny test  (test na okultné krvácanie) – pomáhajú efektívnejšie
  vyhodnocovať diagnostickú predpoveď a záver pre našich pacientov
 • preferujeme ludský prístup, rešpekt, ochotu a slušnosť
 • moderná komunikácia a príjemné prostredie u nás odľahčujú „strach a obavy“ z vyšetrenia