Gynekologické a sonografické služby

Preventívne prehliadky

 • preventívne prehliadky žien nad 18 rokov raz ročne vrátane palpačného vyšetrenia s následným ultrazvukovým vyšetrením
 • ultrazvukové gynekologické vyšetrenie s možnosťou farebného Dopplerovského vyšetrenia

Vyšetrenia prsníkov

 • ultrazvukové vyšetrenie prsníkov
 • doporučenie mamografického vyšetrenia prsníkov
 • poučenie a inštruktáž pacientiek – samovyšetrovanie prsníkov

Diagnostika a terapia zápalov

 • diagnostika a terapia zápalov vonkajších a vnútorných rodidiel
 • odber materiálu na vyšetrenie chlamýdií, mykoplaziem, ureaplaziem, mnohých druhov baktérií a mykóz
 • odber HPV infekcie (human papillomavirus)

Komplexná starostlivosť

Zabezpečujeme komplexnosť:

 • diagnostika problému v ambulancii a v prípade operačnej terapie v nemocnici
 • diagnostika, terapia a dispenzarizácia gynekologických ochorení
 • poradňa antikoncepcie a následne sledovanie užívateliek antikoncepcie
 • diagnostika a terapia klimakterického syndrómu a následne sledovanie pacientiek
 • vyhľadávanie žien s inkontinenciou (únikom moču) a ich terapia

Prenatálna starostlivosť

Prenatálna starostlivosť pre ženy s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou, základný sonografický skríning v každom trimestri gravidity:

 • kardiotokografické vyšetrenie plodu (sledovanie oziev plodu)
 • vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12.-13. týždni tehotnosti
 • 3D vyšetrenie plodu
 • 4D vyšetrenie plodu (real-time 3D)
 • nahrávka vyšetrenia na CD/DVD, USB      

Sprostredkujeme

 • asistovaná reprodukcia (vyšetrenie spermiogramu, konzultácia v špeciálnom centre) 
 • genetické konzultačné vyšetrenia
 • urodynamické vyšetrenie
 • iné odborné vyšetrenia lekármi, špecialistami v iných oboroch
 • možnosť výberu pôrodníka (po dohovore s lekárom)
 • možnosť výberu operatéra (po dohovore s lekárom)

Očkovanie

 • očkovanie proti HPV
 • vrátane vyšetrenia HPV (human papilllomavirus)

Pripravujeme

 • rozšírená kolposkopia s možnosťou biopsie  krčka maternice
 • videoskopia