Gynekologická ambulancia

Naša gynekologická ambulancia poskytuje širokú škálu diagnostických vyšetrení, na základe ktorých navrhujeme liečebné riešenia, špecializované vyšetrenia, odborné lekárske a operačné výkony.

A woman doctor holds a woman's pictograph in her hands. Female doctor with a stethoscope gesticulating on a beige background.