Gynekologická ambulancia

Naša gynekologická ambulancia poskytuje širokú škálu diagnostických vyšetrení, na základe ktorých navrhujeme liečebné riešenia, špecializované vyšetrenia, odborné lekárske a operačné výkony.

A woman doctor holds a woman's pictograph in her hands. Female doctor with a stethoscope gesticulating on a beige background.
 • preventívna prehliadka 1-krát ročne s kompletným a komplexným zhodnotením nálezov vonkajších rodidiel, pošvy, krčka maternice, maternice, vaječníkov, prsníkov s vyhodnotením objektívneho organického nálezu a stavu, ako aj funkčného stavu vo vzťahu k veku, menštruačnému cyklu
 • myómy a endometrióza maternice
 • nezhubné nálezy – cysty na vaječníkoch, hrčky na prsníkoch
 • stavy po operačných výkonoch v pošve, na maternici, na vaječníkoch
 • sledovanie a monitorovanie cyklu u žien v liečbe neplodnosti aj v spolupráci s IVF centrami
 • sledovanie žien užívajúcich hormonálnu – regulačnú, substitučnú a antikoncepčnú liečbu
 • nezhubné nálezy na krčku maternice a kontroly rozšírenej super-viser kolposkopii, i po biopsii na krčku maternice
 • zmeny na sliznici pošvových stien – vedúcich k diskomfortu ženy – ako výsledok nepriaznivého hormonálno -imunologického stavu
 • anatomické poruchy v poklesávaní a upadávaní maternice, pošvových stien, močového mechúra a poruchy vedúce aj k močovej inkontinencii u ženy
 • diagnostika a liečba pri akútnych gynekologických stavoch a stavov v gravidite
 • HPV vakcinácia a poradenstvo ku vakcinácii
 • mikroskopické vyšetrenia pošvového sekrétu
 • telefonické poradenstvo pri akútne vzniknutom stave počas, ale aj mimo tehotnosti
 • gynekologické vyšetrenia pri predoperačných vyšetreniach, aj pred inými ako gynekologickými operáciami
 • rýchle laboratórne testy krvi pri podozrení na zápal a zmeny krvného obrazu hemogramu pri krvácaniach
 • zavádzanie alebo vyberanie vnútromaternicových teliesok a ostatných implantátov k antikoncepčnej liečbe a regulačnej liečbe cyklu
 • operačné výkony miniinvazívnej gynekológie (hysteroskopia, laparoskopia) + rozšírené operačné výkony (odstránenie maternice, maternič. príveskov)
 • ultrazvuk abdominálny, vaginálny a kolposkopia, kolpovideskopia – vizualizácia a archivácia obrázkov, videozáznam v chorobopise pacientky v počítači

Fyzioterapia:
– po operačnej liečbe
– v tehotnosti
– po pôrode
– pri riešení neplodnosti
– pri poruche menštruačného cyklu, aj poklesávaní a ochabovaní pošvových stien, močového mechúra, maternice

Naturálna liečba, poradenstvo:
– doporučenie prípravkov, vitamínov, výživových doplnkov naturálnej medicíny v gynekológii a pôrodníctve ako 1. krok v riešení ťažkostí u nás

Biostimulačná laserová liečba:
– u gynekologických pacientiek po brušných aj vaginálnych operáciách
– pri poraneniach po pôrode

Laserová epilácia:
– intímne partie u ženy
– všetky časti tela (ženy a muža)

 • všetky formy gynekologických vyšetrení, prehliadok, odberov a kontrol
 • odborné konzultácie a poradenstvo pri výbere najvhodnejšej formy antikoncepcie
 • liečbu nepravidelnosti menštruačného cyklu u žien
 • diagnostiku príčin problémov a ich liečbu:
  – bolesť v oblasti malej panvy
  – bolesť pri menštruácii
  – poruchy pri udržaní moča
  – problémy s otehotnením
  – výtoky z pošvy
  – chronické nálezy v malej panve 
  – novovzniknuté stavy – nádory
 • príprava na tehotnosť:
  – komplexnú starostlivosť o tehotnú ženu s využitím všetkých možných neinvazívnych zobrazovacích techník a techník určujúcich funkčný stav plodu počas tehotnosti 
  – hodnotenie vývoja tehotnosti až k pôrodu
  – pravidelné kontroly v priebehu tehotnosti a nad rámec počtu potrebných kontrol pri rizikovej tehotnosti
  – možnosť asistencie lekára pri pôrode vo vybranej pôrodnici a podľa požiadavky tiež možnosť realizácie operácie – lekárom nášho tímu – vo vybranej nemocnici
 • poradenstvo a liečba:
  – pri využití naturálnej medicíny (vitamíny, výživové doplnky a probiotiká) v riešení funkčných porúch menštruačného cyklu, spojených nielen s nepravidelnosťou, silou krvácaní, bolesťami pri menštruácii , ale aj so stupňujúcimi sa nepríjemnými príznakmi premenštruačného syndrómu, menštruačného syndrómu, ako aj nemožnosti otehotnenia, poruchách pri sexuálnom styku, kozmetických poruchách kože, pleti, ochlpenia tela u ženy
  – s využitím fyzioterapeuta a rehabilitačnej liečby gynekologických ťažkostí a v tehotnosti