Ultrazvuková ambulancia

Ambulancia pracuje s  najvýkonnejšími sonografickými prístrojmi s najkvalitnejším morfologickým a funkčným zobrazením. Lekári, pracujúci na sonografických prístrojoch, majú najvyššie vzdelanie k práci sonografického vyšetrovania v gynekológii a pôrodníctve a naše sestry – asistentky sú vyškolené pre základný ultrazvuk v pôrodníctve a v moderných technikách v 3D a 4D zobrazeniach v pôrodníctve. V ambulancii pre sonografiu prsníkov pracuje samostatne špecialista lekár – rádiodiagnostik.

gty_pregnancy_ultrasound_ll_130306_wmain

Prenatálna starostlivosť a využitie ultrazvuku:

Táto zobrazovacia technika má „nevyčísliteľnú“ prínosnú hodnotu v zhodnocovaní kvality vývoja tehotnosti –  plodu, a samozrejme v „predpovedi“ k liečbe a zásahom pre záchranu a udržanie tehotnosti, ako aj pre záchranu tehotnej ženy – matky.

Využitie ultrazvuku v diagnostike gynekologických pacientiek:

  • prsníky
  • posudzovanie zmien polohy orgánov pri návrhu liečby – pri poklesoch orgánov v malej panve 
  • morfologické zobrazovanie všetkých orgánov v malej panve u ženy 
  • cievne zobrazovanie orgánov malej panvy vo vzťahu ku menštruačnému cyklu, ako aj vzniknutých nádorov orgánov v malej panve a diagnostickej predpovedi – závažnosti nádorov a ich charakteru k liečbe
  • hodnotenie funkcie kvality a funkčnosti menštruačného cyklu (riešenie neplodnosti)

Pri tejto zobrazovacej diagnostickej metóde využívame všetky prístupové cesty a používame na to sondy:

  • brušná sonda (cez brušnú stenu),
  • vaginálna sonda (cez pošvu),
  • lineárna sonda pri zobrazovaní podkožných štruktúr a vyšetrovaní
 

Vytvorené obrazy nálezov sú už počas vyšetrenia každej klientke predstavené, skenované a následne archivované. Archivované obrazy sú pripravené k možnosti teleprenosu k možnej konzultácii na špecializované pracoviská.