Prenatálna starostlivosť

Starostlivosť o  tehotnosť je „dozorovať“:

  • na nerušený priebeh a vývoj tehotnosti
  • na symetrický a pravidelný vývoj plodu
  • na zdravotný stav tehotnej ženy
  • včas rozpoznať rizikové faktory, ktoré by ohrozovali stav nenarodeného dieťatka alebo tehotnej ženy

Untitled_Artwork (23)

Rozdelenie štádií tehotenstva

Ciele a rozsah našich tehotenských poradní a monitorovaní napĺňajú 4  cielené stupne v starostlivosti. V našej ambulancií sa v každom stupni zameriavame na rôzne pozorovania, prehliadky a vyšetrenia. V nižšie uvedených priečinkoch po rozkliknutí  nájdete všetky potrebné informácie o každom jednom stupni tehotenstva a vyšetrenia s ním spojené…